Đóng
x-ray

X-Quang

Dịch vụ X-Quang

Khu khám bệnh mở cửa từ 7:30 đến 17:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu, và từ 7:30 đến 12:00 vào các ngày thứ Bảy.

Xin vui lòng đặt hẹn trước để tiết kiệm thời gian và đảm bảo hiệuquả cho việc khám sức khỏe của bạn.

Tại bệnh viện chúng tôi cung cấp các dịch X-Quang như sau:

X-QUANG SỌ

1 Chụp Xương sọ (Thẳng/Nghiêng)

2 Chụp Xương sọ (Nghiêng)

3 Chụp Schuller tai (P)

4 Chụp Schuller tai (T)

5 Chụp Khớp thái dương hàm (P) (Thẳng/Nghiêng)

6 Chụp Khớp thái dương hàm (T) (Thẳng/Nghiêng)

7 Chụp Xương hàm dưới (P) (Xéo)

8 Chụp Xương hàm dưới (T) (Xéo)

9 Chụp Xoang (Blondeau-Hizt )

10 Chụp Sọ tư thế (TOWNE)

11 Chup chính Mũi (Thẳng/Nghiêng)

X-QUANG CỘT SỐNG

12 Chụp Cột sống cổ (Thẳng/Nghiêng)

13 Chụp Cột sống cổ (Nghiêng)

14 Chụp Cột sống cổ (Thẳng/Nghiêng, Xéo)

15 Chụp Cột sống ngực (Thẳng/Nghiêng)

16 Chụp cột sống lưng (Thẳng/Nghiêng)

17 Chụp Cột sống thắt lưng (Cuối/ Ngửa)

18 Chụp Cột sống thắt lưng (Xéo T, Xéo P)

X-QUANG NGỰC

19 Chụp Tim Phổi thẳng

20 Chụp Phổi đỉnh ưỡn (Apicolordotic)

21 Chụp Tim phổi (Thẳng/ Nghiêng)

22 Chụp Xương lồng ngực chấn thương

X-QUANG XƯƠNG CHI TRÊN

23 Chụp khớp vai (P) (Thẳng/ Nghiêng)

24 Chụp khớp vai (T) (Thẳng/ Nghiêng)

25 Chụp Xương đòn (P)

26 Chụp Xương đòn (T)

27 Chụp Cánh tay (P) (Thẳng/Nghiêng)

28 Chụp Cánh tay (T) (Thẳng/Nghiêng)

29 Chụp Khớp Khuỷu tay (P) (Thẳng/Nghiêng)

30 Chụp Khớp khuỷu tay (T) (Thẳng/Nghiêng)

31 Chụp Cẳng tay (P) (Thẳng/Nghiêng)

32 Chụp Cẳng tay (T) (Thẳng/Nghiêng)

33 Chụp Khớp cổ tay (P) (Thẳng/Nghiêng)

34 Chụp Khớp cổ tay (T) (Thẳng/Nghiêng)

35 Chụp Bàn tay (P) (Thẳng/Nghiêng)

36 Chụp Bàn tay (T) (Thẳng/Nghiêng)

37 Chụp Xương đùi (P) (Thẳng/Nghiêng)

38 Chụp Xương đùi (T) (Thẳng/Nghiêng)

39 Chụp Khớp gối (P) (Thẳng/Nghiêng)

40 Chụp Khớp gối (T) (Thẳng/Nghiêng)

41 Chụp Khớp cẳng chân (P) (Thẳng/Nghiêng)

42 Chụp Khớp cẳng chân (T) (Thẳng/Nghiêng)

43 Chụp Khớp cổ chân (P) (Thẳng/Nghiêng)

44 Chụp Khớp cổ chân (T) (Thẳng/Nghiêng)

45 Chụp Khớp bàn chân (P) (Thẳng/Nghiêng)

46 Chụp Khớp bàn chân (T) (Thẳng/Nghiêng)

47 Chụp Xương gót (P) (Thẳng/Nghiêng)

48 Chụp Xương gót (T) (Thẳng/Nghiêng)

49 Chụp Bụng nằm không sửa soạn

50 Chụp Bụng đứng không sửa soạn

51 Chụp Hệ niệu (KUB)

52 Chụp cột sống thắt lưng nghiêng

X-Q KHUNG CHẬU, KHỚP HÁNG, XƯƠNG CÙNG, CỤT

53 Chụp Khung chậu (Thẳng)

54 Chụp Khung chậu (Thẳng/Nghiêng)

55 Chụp Khung chậu (Outlet, Inlet)

56 Chụp Khớp háng (P) (Thẳng/Nghiêng)

57 Chụp Khớp háng (T) (Thẳng/Nghiêng)

58 Chụp Xương cùng cụt (Thẳng/Nghiêng)

Dịch vụ Liên quan
Hotline 24/7: 1900 7179